Nilai Religius Pantun Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Annisa Annisa, Ramadhan Saleh Lubis

Abstract


Analisis nila reigius pada pantun adat meayu pada pesta perkawinan masyarakat melayu di Desa Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang ialah untuk mengetahui nilai-nilai keagaamaan yang dapat dijadikan pedoman bagi pasangan pengantin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Sealain itu, pelestarian dan pengenalan pantun kepada generasi muda agar pantun tetap terjaga sebagai khazanah warisan kebudayaan Indnesia.  Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah kuaitatif deskriftif, yaitu mendiskrifkan data penelitian, teks pantun didapatkan dengan cara mewawancari telangke, dan anaisiss teks paantun. Hasil peneitian terdapat nilai religius dalam serangkaian acara adat dari mulai merisik, mengikat janji, hempang pintu, dan acara tepung tawar, yaitu adanya nilai religius tentang rasa bersyukur, ibadah, menghormati sesama  orang lain, hidup rukun dalam berumah tangga, berdo,a, dan menyembah hanya kepada Allah SWT.

Kata kunci: nilai  religius, pantun melayu, pesta perkawinan

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.24114/kjb.v8i4.15986

Article Metrics

Abstract view : 25 times
PDF - 33 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.