UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL TENAGA PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Vidya Dwi Amalia Zati, Anifah Anifah

Abstract


ABSTRAK

Tenaga pendidik kini dituntut untuk terus belajar agar dapat mengembangkan kompetensi profesionalnya, sehingga seorang tenaga pendidik wajib meningkatkan ilmu, pengetahuan dan keahliannya sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman yang ada sekarang ini. Terlebih dengan tuntutan ‘Revolusi Industri 4.0’ menjadi suatu kewajiban bagi para tenaga pendidik untuk dapat menerapkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran sesuai zaman sekarang. Tetapi sering kali kita temui dalam praktek langsung di lapangan, banyak tenaga pendidik yang kewalahan dengan tuntutan dari Revolusi Industri 4.0. yang disebabkan beberapa permasalahan internal tenaga pendidik, antara lain kurang terampil dalam penggunaan teknologi, ketidak pedulian untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran, ketidak siapan guru dalam menyediakan alat pembelajaran dan lain sebagainya. Untuk itu proses profesionalisasi guru harus dijalankan agar kompetensi professional guru dapat meningkat sesuai dengan tuntutan ‘Revolusi Industri 4.0’.

Kata Kunci : Revolusi Industri 4.0, Profesionalisasi, Kompetensi Profesional


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 16 times
PDF - 10 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.