Author Details

Rajagukguk, Romaida, Guru Mata Pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan, Indonesia